Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zaproszenie do udziału w konferencji

czwartek, 22 lutego 2018

Gmina i Miasto Miechów oraz Stowarzyszenie Ekwinokcjum zapraszają na konferencję pn. „Współczesne zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – perspektywy profilaktyki i terapii”, która odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (sala konferencyjna).

Konferencja ma stworzyć możliwość: wymiany doświadczeń; poznania metod pracy z młodzieżą, w kontekście profilaktyki i terapii; poszerzenia wiedzy dotyczącej: okresu adolescencji, roli sportu w rozwoju człowieka, zagrożeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz tzw. uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży; prezentacji realizowanej inicjatywy przez Stowarzyszenie Ekwinokcjum. 

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych z powiatu miechowskiego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych wychowywaniem, profilaktyką i terapią w środowisku lokalnym. 

Uczestnicy otrzymają certyfikat. Konferencja jest bezpłatna i ma charakter otwarty. Prosimy o potwierdzenie przybycia i wskazanie liczby uczestników do 23.02.2018 r. - Katarzyna Waligóra, tel. 608 69 88 05, k.k.waligora@gmail.com

Program:

10:00 - 10:10 Otwarcie konferencji

10:10 - 10:40 Rozwojowe zadania adolescencji - między normą a patologią, mgr Katarzyna Hołda - psychoterapeutka w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym, certyfikowany terapeuta uzależnień.

10:40 - 11:00 Demoralizacja i przestępczość nieletnich w powiecie miechowskim, asp. sztab. Marcin Jamroży, Komenda Powiatowa Policji w Miechowie.

11:00 - 11:20 Konstruowanie skutecznych programów profilaktycznych dla młodzieży, mgr Marcin Kucharski - socjolog, profilaktyk, terapeuta uzależnień w nurcie terapii motywującej.

11:20 - 11:40 Zagrożenia w sieci. Roman Barczyński - specjalista technologii informatycznych, LeanLAB.pl

11:40 - 12:00 Wpływ zajęć sportowych na wybrane postawy i zachowania młodzieży niedostosowanej społecznie. dr Beata Kusiak - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w MOW w Radzionkowie, koordynator projektów europejskich Erasmus +

12:00 - 12:20 Rola sportów ekstremalnych w rozwoju adolescentów.dr Dominika Zapotoczna - psycholog społeczny, trener oddechu, obroniła doktorat z zakresu roli treningu wyobrażeniowegow  sporcie, przez 8 lat psycholog sportu, specjalizujący się w sportach ekstremalnych.

12:20 - 12:40 Terapia oparta na potencjałach, mgr Sebastian Kołodziej - pedagog, certyfikowany terapeuta uzależnień KBPN, pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

12:40 - 13:00 Prezentacja inicjatywy: Wprowadzenie nowych usług do oferty Stowarzyszenia Ekwinokcjum w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Ogłoszenie konkursu dla uczniów Odkryj (swoją) naturę, mgr Katarzyna Waligóra - Prezes Stowarzyszenia Ekwinokcjum, koordynator w/w projektu.  

Podziel się: