Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 01 do 28 lutego 2019 roku,  rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Prosi się o podawanie we wniosku numer rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208
(II piętro), tel. 41/3830040 wew. 47.

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane !

Do pobrania:

Podziel się: