25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Dzienny Dom Senior + w Miechowie wznawia działalność

poniedziałek, 21 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

 W dniu 24 maja 2021r. wznowiono działalność w trybie stacjonarnym w  Dziennym Domu Senior + w Miechowie.  Aktualnie zajęcia prowadzone są zgodnie  z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, w dwóch grupach naprzemiennie.

Liczba uczestników przebywających jednocześnie na terenie placówki nie może przekraczać 50% maksymalnej liczby uczestników. Zadaniem  jest zapewnienie wsparcia dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Miechów, nieaktywnych zawodowo, częściowo niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.

W ramach funkcjonowania naszej placówki prowadzone są zajęcia w zakresie aktywizacji ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, opiekuńczej oraz socjalnej, a także terapii zajęciowej. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Osoby chętne proszone są o składaniu wniosku do Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie.

Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Podziel się:


na górę