07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Dofinansowanie do usuwania azbestu. Nabór ankiet

piątek, 18 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów ogłasza nabór  do udziału w projekcie, którego celem jest dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie celem pozyskania środków na ten cel.

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu to 700 zł/Mg (tona), pozostałą część (po wyłonieniu wykonawcy), w przypadku przystąpienia do projektu, będzie zobowiązany pokryć właściciel posiadający wyroby zawierające azbest.  Dofinansowanie będzie udzielane do przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wypełnione oceny  wraz z załącznikiem prosimy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów na Dzienniku Podawczym w terminie do 25 czerwca 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska pok. 209, tel. 41 38 300 40 wew. 44, e-meil: rdrozdz@miechow.eu

Podziel się:


na górę