Miechów - Miasto i Gmina

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

''Dobry Czas na Biznes'' - IV nabór wniosków

środa, 9 stycznia 2019

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Rekrutacja trwa od 08 stycznia do 22 stycznia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym MARR S.A. w Miechowie, ul.ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2".

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. osób powyżej 50 roku życia,
2. osób długotrwale bezrobotnych,
3. osób z niepełnosprawnościami,
4. osób o niskich kwalifikacjach,
5. kobiet.

Zapraszamy do składania formularzy.

Podziel się: