Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży

środa, 11 lipca 2018
Nieruchomości na sprzedaż w Parkoszowicach

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Parkoszowicach, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • działka nr 189/2 o powierzchni 0.1138 ha. - cena wywoławcza  16000,00 złotych.
 • działka nr 189/3 o powierzchni 0.1345 ha. - cena wywoławcza  19000,00 złotych.
 • Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA MIECHÓW, dla których posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00063866/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział ksiąg Wieczystych Pl. Kościuszki 3a.
 • data przetargu 24 sierpnia 2018 roku, godz.1200 w sali nr 252 Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25
 • wysokość wadium: 3000.00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) płatne do dnia 21 sierpnia 2018 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów ).
 • ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta  Miechów oraz opublikowano w BIP i na stronie internetowej UGiM Miechów www.miechow.eu - LINK DO OGŁOSZENIA

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów, pokój nr 113 tel.(041)38-300-40 wew.69.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedliskach, oznaczonej numerem ewidencyjnym:

 • działka nr 195  o pow.0.1500 ha. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21000,00 zł.
 • Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA MIECHÓW, dla których posiada urządzoną Księgę Wieczystą KR1M/00065396/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział ksiąg Wieczystych Pl. Kościuszki 3a.
 • data przetargu 10 sierpnia 2018 roku, godz.1000 w sali nr 252 Urzędu Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25
 • wysokość wadium: 4000.00 złotych (słownie: cztery tysiące  złotych) płatne do dnia 21 sierpnia 2018 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym Gminy Miechów ).
 • ogłoszenie o przetargu umieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Miechów oraz opublikowano w BIP i na stronie internetowej UGiM Miechów www.miechow.eu - LINK DO OGŁOSZENIA

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są przez Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta Miechów, pokój nr 113 tel.(041)38-300-40 wew.69. 

Podziel się:

W tej kategorii: