Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego dla Miechowa

piątek, 9 marca 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017r. na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł.

Zgodnie z  Uchwałą Nr XXXVI/554/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Miechowa w ramach Budżetu Obywatelskiego wyodrębnia się:

a) Budżet Obywatelski w skrócie BO – kwota 180 000,00 zł

b) Młodzieżowy Budżet Obywatelski w skrócie MBO – kwota 20 000,00 zł

dla MBO przeznacza się kwotę w wysokości 10% środków zaplanowanych dla BO.

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2018r:

1) Powołanie Zespołu Koordynującego – do 19.03.2018 r.

2)  Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań – od 23.03.2018 r. do  05.04.2018 r.

3)  Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów – od 06.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

4)   Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które zostały odrzucone – w dniu 11.04.2018 r.

5)   Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych  do głosowania – od 12.04.2018 r. do 26.04.2018 r.

6)   Głosowanie – od 12.04.2018 r. do 26.04.2018 r.

7)   Ogłoszenie wyników głosowania, zatwierdzenie listy projektów wybranych  do realizacji – w dniu 07.05.2018 r.

Więcej informacji na:https://miechow.budzet-obywatelski.org 

Podziel się: