Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Ekopartnerzy A A A RSS pdf drukuj

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Gmina Miechów przekazuje najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

  1. Prawo własności do obiektu  (umowę muszą podpisać wszyscy właściciele).
  2. Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (np. brak możliwości montażu na dachach pokrytych azbestem)
  3. Brak jakichkolwiek zaległości finansowych ( w tym podatkowych) wobec Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby  z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

       4. Uiszczenie wkładu własnego.
       5. Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej/solarnej na obiekcie, współfinansowanym z funduszy publicznych.

 Szczegółowe informacje znajdą państwo we wzorach umów i regulaminie zamieszczonych poniżej

Wpłaty należy dokonywać na  rachunek Gminy Miechów

nr:  40 8591 0007 0200 0713 8080 0124

tytułem: solary/fotowoltaika  

Projekt pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - informacja dla mieszkańców.

Informujemy, że przetarg z dnia 6 sierpnia 2019 na dostawę i montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych został zakończony. 

30 listopada 2020 roku została podpisana umowa między innymi z wykonawcą robót firmą Sanito Sp. z o.o. na montaż 198 instalacji solarnych i 298 instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej Gminy. Projekt partnerski z 31 gminami jest  współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

W najbliższych dniach, przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie będzie się kontaktował z osobami zadeklarowanymi w projekcie, w celu przekazania informacji o dalszym toku postępowania,  dotyczącym m.in. podpisywania umów i wpłat wkładu własnego. 

Brak wpłaty oraz niespełnienie wymagań określonych w umowy (Gmina-Mieszkaniec) traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie.  Poniżej przekazujemy wzory umów oraz regulamin uczestnictwa w projekcie.  

Informacji udziela Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju pod nr tel. 041 383 00 40 wew. 35 email:klazarczyk@miechow.eu