03 Piątek, 3 grudnia 2021 Franciszek, Hilary, Ksawery
Pogoda

Ekopartnerzy

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Gmina Miechów przekazuje najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:

  1. Prawo własności do obiektu  (umowę muszą podpisać wszyscy właściciele).
  2. Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (np. brak możliwości montażu na dachach pokrytych azbestem)
  3. Brak jakichkolwiek zaległości finansowych ( w tym podatkowych) wobec Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby  z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

       4. Uiszczenie wkładu własnego.
       5. Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej/solarnej na obiekcie, współfinansowanym z funduszy publicznych.

 Szczegółowe informacje znajdą państwo we wzorach umów i regulaminie zamieszczonych poniżej

Wpłaty należy dokonywać na  rachunek Gminy Miechów

nr:  40 8591 0007 0200 0713 8080 0124

tytułem: solary/fotowoltaika  


na górę