25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Informacja o terminie II Sesji Rady Miejskiej

piątek, 10 maja 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 16 maja 2024 r. godzina 13:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej. 

Transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

/Mateusz Sobecki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę