19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Końcowa sprzedaż węgla

wtorek, 20 czerwca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Informujemy, że na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236) Gmina Miechów przystępuje do sprzedaży końcowej węgla.

Do sprzedaży pozostało około 30 ton w sortymencie: orzech zlokalizowanych na pięciu składach na terenie gminy Miechów. Nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpoczął się 15 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Cena węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę. Cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ww. ustawą:

  1. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na zakup węgla od Gminy Miechów. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. Ilość węgla na składach jest ograniczona. Prawo do zakupu preferencyjnego mają tylko osoby spełniające warunki do wypłaty dodatku węglowego.
  2. Brak limitu ilościowego - zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  3. Węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z ustawą możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy .
  4. Zakupu węgla mogą dokonać również osoby spoza gminy Miechów, przy czym do wniosku winny dołączyć zaświadczenie o tym, że są uprawnione do dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Składanie wniosków, płatność i dostawa węgla będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Jak zakupić węgiel zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego?

  1. Mieszkaniec składa wniosek w Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. H. Sienkiewicza 25 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) na adres skrzynki ePUAP /5ke58ly9d6/skrytka .
  2.  Warunkiem zakupu węgla jest pozytywne zweryfikowanie wniosku o zakup preferencyjny. Wyniki weryfikacji zostaną przekazane Wnioskodawcy w formie telefonicznej lub mailowej. (nie należy dokonywać płatności na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu przed otrzymaniem informacji telefonicznej lun mailowej) .
  3. Zapłata za węgiel na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie lub w kasie tut. Urzędu. Cena za 1 tonę węgla wyniesie 1800 złotych brutto. Cena nie obejmuje kosztów transportu.

Więcej informacji: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska, tel. 041 388 2574, 388 2573

e-mail: rsliwa@miechow.eu

W załączeniu wzór wniosku.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę