24 Piątek, 24 września 2021 Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
Pogoda

Potwierdzone zjawiska wysoce zjadliwej grypy ptaków

niedziela, 28 marca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021 roku dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego.

Ognisko HPAI nr 1 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat grocki, utrzymującym indyki rzeźne. 
Jest to ognisko pierwotne. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną w dniu 19 marca 2021 r.

Ognisko HPAI nr 2 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym miejcowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat grocki, utrzymującym kury nioski.
Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną w dniu 19 marca 2021 r.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, w tym:

  • zabicie drobiu i unieszkodliwienie w zakładzie utylizacyjnym, przeprowadzenie dezynfekcji wstępnej, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego w promieniu 3 i 10 km wokół ognisk HPAI.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczająych teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

  • zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
  • czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu,
  • stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat: liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadamia się organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej. Wszelkie bieżące informacje oraz aktualną sytuację epizootyczną odnośnie grypy ptaków można śledzić na stronie Głównego Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, aby wszystkie osoby posiadające drób obowiązane są, zgłosić taką informację do Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów.

W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podległych obowiązkowi zwalczania.

Podziel się:


na górę