Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Komunikaty i ogłoszenia A A A pdf drukuj

Wybory do Rady Seniorów

piątek, 31 maja 2019

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA MIECHÓW z dnia 30 maja 2019 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, iż zgodnie z art. 2 ust. 8 Statutu Rady Seniorów w Miechowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w sali konferencyjnej nr 251.

Porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów lub jego przedstawiciela.

2. Sprawdzenie obecności zebranych.

3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania wyborczego.

4. Przedstawienie kandydatów do Rady Seniorów w Miechowie.

5. Głosowanie.

6. Sporządzenie protokołu z zebrania wyborczego i przekazania go Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów wraz kartami do głosowania, listą obecności i innymi dokumentami, które zostały sporządzone podczas zebrania wyborczego.

/Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
Dariusz Marczewski /

Podziel się: