22 Piątek, 22 września 2023 Maria, Cezary, Tymoteusz
Pogoda

Zawiadomienie w sprawie przeprowadzanych opisów nieruchomości pod S7

wtorek, 27 września 2022

Firma Sweco Polska sp. z o.o. działająca z upoważnienia GDDKiA na podstawie decyzji ZRiD
z dnia 15 września 2022 r. wydanej przez Wojewodę Małopolskiego, dotyczącej zadania pod nazwą: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)”, zawiadamia, że w dniach 27.09.2022 – 11.10.2022 zostaną przeprowadzone czynności związane z opisem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa oraz nieruchomości o ograniczonym sposobie korzystania objętych zezwoleniem na wykonanie robót oraz zwraca się z prośbą o zapewnienie dostępu do nieruchomości.

Pełną treść decyzji można znaleźć na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2164409,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-15092022-r-znak-wi-vi78201632021ds-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwes.html.

Dla każdej z w/w działek sporządzony będzie osobny opis zagospodarowania i dokumentacja fotograficzna. W dalszym etapie dokumentacja ta posłuży do wyceny nieruchomości.

Pracownicy firmy Sweco Polska sp. z o.o. w tych dniach obecni będą w terenie w godzinach
8:00 – 16:00. Więcej informacji pod nr tel. 880 874 946.

Wykaz działek, których dotyczy zawiadomienie znajduje się w załączniku.

Do pobrania:

Podziel się:


na górę