19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

Opieka nad zwierzętami

 

POMÓŻ IM ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE NA ZIEMI!

ZWIERZĘTA BEZPAŃSKIE

Każdy mieszkaniec Gminy Miechów ma możliwość zaadoptowania psa lub kota ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt Psie Pole w Racławicach - Racławice 91, 32-222 Racławice, do którego będą trafiać bezpańskie zwierzęta odłowione z terenu naszej gminy w 2024 roku.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez opiekunów.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela?

  • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji lub Straży Miejskiej, którzy mają prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
  • W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Straży Miejskiej w Miechowie (tel. 41 388 2660 lub 502 636 680) lub do pracownika Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pod nr tel. 41 388 2573. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Miechowie (tel. 47 834 62 00 ).

Przekazując zgłoszenie do Straży Miejskiej, Urzędu Gminy lub Komendy Policji należy podać:

  • swoje dane osobowe,
  • miejsce przebywania zwierzęcia,
  • opis zwierzęcia
  • nr telefonu kontaktowego.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: https://schroniskopsiepole.pl/ oraz https://pl-pl.facebook.com/schroniskopsiepole/ i adopcji przebywających tam zwierząt.

Więcej informacji pod numerem tel. 793 993 779 - adopcje, porady, opiekun zwierząt
Godziny otwarcia schroniska:
- poniedziałek - sobota 10:00-17:00, zimą do 16:00

Koty wolno żyjące

Koty bytujące na terenach miejskich, wiejskich oraz na terenach rodzinnych ogrodów działkowych to koty wolno żyjące, których status prawny został unormowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). Koty te stanowią naturalny element ekosystemu. Co istotne, koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju  i swobodnego bytu.

Najprościej rzecz ujmując – oznacza to, że koty wolno żyjące mogą bytować w miejscu, w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane. Właścicielem wolno żyjących kotów jest Skarb Państwa, na Gminie zaś spoczywa obowiązek zapewnienia wolno żyjącym kotom opieki.

Gminy wykonują swoje ustawowe obowiązki przy pomocy społecznych opiekunów kocich populacji. Prawidłowa opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana jest w taki sposób, aby koty oprócz schronienia i dokarmiania były również sterylizowane (w celu ograniczania liczebności kocich populacji) i w razie potrzeby leczone.

  ZWIERZĘTA DZIKIE

 Młode ptaki

Pod opiekę człowieka można zabrać ptaki ranne, nieopierzone (jeśli nie ma w pobliżu gniazda) lub, gdy po odłożeniu do gniazda rodzice nie podejmą karmienia pisklęcia. Jeśli zwierzę posiada widoczne obrażenia ciała (rany, zadrapania) możemy delikatnie sprawdzić stan zwierzęcia.

Zanim podejmiemy czynności i zaingerujemy w naturalny proces "nauki latania" podlotka upewnijmy się, że jest to uzasadnione.

Jeże

Jeże muszą zebrać zapas energii, z której będą czerpać podczas zimowego snu. Dlatego w okresie jesiennym są bardziej aktywne niż zazwyczaj. Wielu sympatyków zwierząt, spotykając młodego jeża przypuszcza, iż jest on chory, wycieńczony i potrzebuje pomocy człowieka. Pomoc konieczna jest tylko w niewielu przypadkach. Nawet młode jeże w wieku trzech, czterech tygodni opuszczają gniazdo w ciągu dnia, po czym same potrafią znaleźć drogę powrotną! Okres rozmnażania jeży przypada od maja do sierpnia, znaczy to, iż nawet do późnej jesieni możemy spotkać młode jeże.

Zabieranie z przyrody chronionych gatunków, do których należy jeż, jest nie tylko zabronione, to także wielki stres dla zwierząt, którego można i należy unikać!

Aby pomóc jeżom można zorganizować dla nich kryjówki w postaci małych stert liści bądź ocieplonych, drewnianych skrzynek zostawionych w ogrodzie. Poza tym rezygnacja ze środków owadobójczych umożliwi zwierzętom pozostanie na ich terytorium. To bardzo ważne, gdyż większość terenów, w których jeże mogłyby się zadomowić jest przeważnie zajętych.

Karmiąc je specjalną karmą dla jeży, karmą dla kotów, jajkiem lub mięsem mielonym – także można pomóc jeżom w uzupełnieniu zapasu energii na zimę. W żadnym wypadku nie wolno podawać im mleka, gdyż może być przyczyną zagrażającej życiu biegunki. Owoce także nie znajdują się w menu zwierząt żywiących się owadami i bezkręgowcami!

 

 

na górę

Podziel się: