Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2014-2020 A A A RSS pdf drukuj

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż Członkowie Konwentu Strategicznego zakończyli działania związane z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2014-2020. 

Pracując wraz z ekspertami z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji wszyscy uczestnicy warsztatów wykazali się dużym zaangażowaniem w tworzeniu dokumentu.  Dzialania Konwentu polegały na identyfikacji celów i zadań, które mają zapewnić rozwój gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. 

Wyrażam przekonanie, że nowa Strategia będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Miechów. Ponadto w kolejnej perspektywie funduszy europejskich zwiększymy szanse Gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia. Jestem bardzo wdzięczny za aktywny udział i współpracę w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2014-2020.  

Z poważaniem,
Dariusz Marczewski
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów