29 Środa, 29 marca 2023 Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Pogoda

31. Finał WOŚP w Miechowie

niedziela, 29 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

W niedzielę 29 stycznia od godz. 14:00 w Domu Kultury w Miechowie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem zbiórki jest walka z sepsą.

Na scenie Domu Kultury pojawią się m.in. orkiestry dęte z regionu, Nikodem Pasternak z sekcji instrumentalnej, szkółka baletowa, zespół „Wszystkie gitary świata” oraz soliści ze Studia Wokalnego działającego przy CKiS. Nie zabraknie bloku tanecznego przygotowanego przez Emmę Jurkowską, a także koncertów zespołów „Blue Rey” i „Efect”. Na zakończenie programu przygotowano seans pierwszego kinowego filmu dokumentalnego „Fenomen” o historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 Atrakcjom towarzyszyć będzie kwesta i licytacje. 

Więcej informacji na plakacie.

Serdecznie zapraszamy!

___________________________________________________________________________________________________________________

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie
i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu
o 8 proc. 
Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Podziel się:


na górę