22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Wyszukiwarka firm i instytucji z regionu

indexfirm.pl jest to portal wspierający regionalną aktywność gospodarczą i społeczną. Umożliwia utrzymanie ważnej pozycji regionu na rynku ogólnopolskim, wspierając rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz rynku pracy. Innowacyjność tego projektu stwarza szerokie i indywidualne możliwości dla lokalnej przedsiębiorczości oraz społeczeństwa z regionu.

Oto przykłady korzyści wynikających z zamieszczenia aktywnego linku indexfirm.pl:
1. Indexfirm.pl. umożliwia lokalnej przedsiębiorczości promowanie wytwarzanych produktów i usług  w regionie oraz w skali ogólnopolskiej.
2. W portalu udostępniony jest bezpłatny wpis dla wszystkich, którzy mają lub w przyszłości zarejestrują działalność gospodarczą.
3. Portal umożliwia bieżącą aktualizację danych dla każdego podmiotu gospodarczego.
4. Wykaz zawarty w indexfirm.pl eksponuje podmioty gospodarcze zgodnie z aktualnymi branżami występującymi w Państwa regionie.
5. Indexfirm.pl jest na bieżąco pozycjonowany w celu skutecznego promowania lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywności gospodarczej i społecznej regionu.

Poniżej zamieszczamy aktywny link indexfirm.pl, który umożliwi promowanie przedsiębiorczości związanej z regionem, bez ponoszenia żadnych kosztów.

Branżowy wykaz firm z regionu

na górę