25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Informator / Opieka medyczna

SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie

Informacje

Kierownik GOZ
Lek. Med. Regina Siudak
tel. 41 389 01 02   

Z-ca kierownika GOZ
Lek. Med. Bożenna Śliwoń
tel. 41 389 01 01   

Rejestracja GOZ:
Poradnia ogólna, rehabilitacja (ul. Szpitalna 1F) tel. 41 389 01 00
Poradnia ogólna (ul. M. Konopnickiej 21) tel. 41 383 02 90
Poradnia ogólna (Nasiechowice 45) tel. 41 383 50 24
Poradnia alergologiczna (ul. Szpitalna 3) tel. 41 382 02 02
Poradnia dziecięca (ul. Szpitalna 3) tel. 41 382 03 23
Poradnia dziecięca - p. szczepień (ul. Szpitalna 3) tel. 41 382 03 49 
 
Laboratorium GOZ
tel. 41 382 03 83   

Administracja GOZ 
tel. 41 382 02 97
gozmiechow@interia.pl