25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Informator / Opieka medyczna

Szpital św. Anny

Informacje

Szpital św. Anny w Miechowie realizuje zadania związane z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej dla ludności powiatu miechowskiego w zakresie:

 • lecznictwa szpitalnego
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • rehabilitacji
 • ratownictwa medycznego

Lecznictwo szpitalne realizowane jest w 12 oddziałach szpitalnych:

 • Internistyczny I o Profilu Ogólnym który liczy 35 łóżek
 • Internistyczny II o Profilu Kardiologiczny m 31 łóżek
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 26 łóżek
 • Neurologiczny 36 łóżek
 • Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 łóżek
 • Gruźlicy i Chorób Płuc 30 łóżek
 • Obserwacyjno-Zakaźny 25 łóżek
 • Dziecięcy 25 łóżek
 • Noworodków i Wcześniaków 23 łóżeczka
 • Położniczo-Ginekologiczny 42 łóżka
 • Chirurgiczny 55 łóżek
 • Szpitalny Odział Ratunkowy 6 łóżek


 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowana jest w 19 poradniach specjalistycznych: alergologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, psychiatryczna, leczenia uzależnień, otolaryngologiczna, okulistyczna, gastrologiczna, dermatologiczna, chorób zakaźnych, neurologiczna, pulmonologiczna, reumatologiczna, rehabilitacyjna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, leczenia bólu.

Ratownictwo medyczne realizowane jest przez zespoły „R” i „W”, które pełnią 24-ro godzinny dyżur.

Świadczenia medyczne udzielane przez Szpital realizowane i finansowane są w ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ