25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Czasowe zawieszenie działalności świetlicy

niedziela, 1 listopada 2020
Kliknięcie otwiera galerię


Informujemy, iż decyzją Nr 192/2020 Wojewody Małopolskiego wprowadza się czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, na terenie całego województwa małopolskiego, w terminie od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania.

Świetlica opiekuńczo-specjalistyczna „Strefa Odkrywania Wiedzy” od 2 listopada 2020 roku zawiesza funkcjonowanie stacjonarne. Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, placówka uruchomiła pracę zdalną.

Wychowawcy i specjaliści służą wsparciem dla rodziców i dzieci. Dla uczestników projektu będą zapewnione poprzez komunikatory internetowe zajęcia z:
- logopedą,
- psychologiem,
- j. angielskiego,
- informatyki oraz zajęcia z wychowawcami.

Aktualny kontakt ze świetlicą: 533 829 995

Przypominamy także, iż nadal trwa rekrutacja uczestników projektu. Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM, ul. H. Sienkiewicza 25, p. nr 25, II piętro, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Projekt „Dzieciaki na 5+” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Podziel się:


na górę