Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Doradztwo w zakresie programu „Czyste Powietrze”

czwartek, 18 lutego 2021

Program "Czyste Powietrze" umożliwia zdobycie dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizację budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie - Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju (p. 205 tel.: 41 38 300 40 wew. 53, e-mail: bsonik@miechow.eu) przyjmuje Ekodoradca gminny. 

Działania prowadzone przez Ekodoradcę to m.in.: pomoc mieszkańcom gminy Miechów w wypełnianiu wniosków, wstępna weryfikacja przedłożonych dokumentów oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla celów ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".

Co beneficjent programu "Czyste Powietrze" powinien przygotować przed złożeniem wniosku?

• Dane osobowe, PESEL, również współmałżonka.

• Numer rachunku bankowego.

• Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku.

• Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.

• Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku z rozliczenia PIT.

• Ilość hektarów przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)

• Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje, że po nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska”, a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 111 z późń. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Formularz żądania wydania zaświadczenia można pobrać osobiście jak również ze strony internetowej Urzędu. Poniżej link:https://www.miechow.eu/urzad/co-i-gdzie-zalatwic-pobierz-pliki/

Zachęcamy do kontaktu z Ekodoradcą gminnym.

Podziel się: