08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

Kapliczka domkowa w Falniowie po renowacji

wtorek, 29 listopada 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów zakończyła prace obejmujące „Remont kapliczki domkowej z XIX wieku w Falniowie”.

Inwestycja zrealizowana została ze środków dotacji celowej przyznanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50 000 zł. Całość prac wyniosła 93 600,54 zł.

Renowacja obejmowała wykonanie tynków zewnętrznych, stolarki drzwiowej, fundamentów i drenażu opaskowego. O potrzebie zrealizowania powyższego zakresu zadecydowały nie tylko względy historyczne, ale przede wszystkim pogarszający się stan techniczny tego obiektu.

Zakończone prace renowacyjne pozwolą na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z małą architekturą sakralną na terenie gminy Miechów.

Odbiór zadania odbył się przy udziale Radnego Rady Miejskiej Piotra Micuły, Sołtys Falniowa Katarzyny Grządziel, Konserwatora  - Anety Pąprowicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM w Miechowie.

Wykonawcą była firma: Konserwacja Zabytków reprezentowana przez Zbigniewa Strzelczyka. 

Podziel się:


na górę