04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

Mieszkania na wynajem w Miechowie. Nabór wniosków

piątek, 7 października 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, że w poniedziałek
17 października rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku, który ma powstać na Osiedlu Parkowym w Miechowie, w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową.

Planowana inwestycja obejmie budowę 79 lokali mieszkalnych
1-4 pokojowych, o powierzchni od 27 do 61 m2. Mieszkania powstaną w systemie „pod klucz”, aby przyszli najemcy mogli od razu w nich zamieszkać.

Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski o zawarcie umowy najmu należy składać: na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów (osobiście lub pocztą), w terminie od 17 października do 16 listopada br. (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
  • opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”

lub elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP.

Złożony dokument podlega ocenie punktowej zgodnie z kryterium pierwszeństwa określonym w uchwale Nr XXXVII/599/2022 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Miechowie wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o.,  na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Skąd pobrać wniosek?

Wniosek dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie (I piętro, pok. 108)
oraz w załączniku pod tekstem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (41) 38 300 40 lub mailowo: gmina@miechow.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe ogłoszenie o naborze wniosków zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miechów: https://bip.malopolska.pl/ugimmiechow,a,2173614,mieszkania-na-wynajem-w-miechowie-nabor-wnioskow.html.

 

Podziel się:


na górę