03 Piątek, 3 grudnia 2021 Franciszek, Hilary, Ksawery
Pogoda

Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Miechówka

czwartek, 14 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów zrealizuje inwestycję polegającą na przebudowie wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Miechówka oraz na odcinkowym umocnieniu brzegu w obrębie skrzyżowania ul. Łukasińskiego z ul. M. Konopnickiej.

Powyższe prace zabezpieczą przyległe tereny na wypadek powodzi oraz usprawnią swobodny przepływ wód.

Zadanie realizowane będzie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. Zakończenie powyższego zakresu robót planowane jest na koniec listopada br. 

W ostatnich dniach zakończyły się prace konserwacyjne na rzece Miechówka, które  wykonane zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie.

Podziel się:


na górę