22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Profilaktyczny program Debata w szkołach gminnych

czwartek, 7 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

6 października br. w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr2 w Miechowie został zrealizowany program pn.: „Debata”, który jest rekomendowany w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Celem „Debaty” jest wzmocnienie postaw pro abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Cele szczegółowe obejmują m.in.:

- wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji

psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro alkoholowych norm środowiskowych),

- klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,

- wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych (osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych rodziców i nauczycieli).

Debatę prowadził przedstawiciel Ośrodka Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa".

Podziel się:


na górę