21 Poniedziałek, 21 czerwca 2021 Alicja, Marta, Alojz
Pogoda

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie - podsumowanie prac

środa, 2 czerwca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

W środę 2 czerwca 2021 r. odbyło się podsumowanie inwestycji pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie". 

Zakres prac zrealizowanych przez Gminę Miechów omówił gospodarz spotkania, Burmistrz Dariusz Marczewski w obecności Łukasza Smółki - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Mirosława Drożdża - Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego i przybyłych gości. 

Spotkanie odbyło się przy udziale Radnych Rady Miejskiej,  przedstawicieli Powiatu Miechowskiego,  miechowskich instytucji, Wykonawców, lokalnej prasy oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odpowiedzialnych za realizację inwestycji i pozyskanie funduszy na powyższy cel.
Po oficjalnej części spotkania, Burmistrz zaprezentował gościom odnowiony obiekt.

Projekt pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie".

Celem przedsięwzięcia było utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, dającego szerokie możliwości rekreacji dla różnych grup wiekowych. Realizacja projektu została poprzedzona prowadzonymi w 2014 roku konsultacjami z mieszkańcami, tj. badaniem ankietowym oraz warsztatami planistycznymi.

W ramach kompleksowej rewitalizacji parku przebudowano dotychczasowe alejki oraz sieć kanalizacji deszczowej. Wykonano budowę pergoli i fontann parkowych, oświetlenie, częściowe zagospodarowanie wyspy oraz montaż elementów małej architektury.

Liczący 7,25 ha park miejski zyskał nową infrastrukturę sportową - korty do tenisa i boisko treningowe, trasę dla rowerzystów i rolkarzy, siłownię zewnętrzną oraz dwa place zabaw (cosmic splash i galaxy) - każdy dedykowany i dostosowany do konkretnej grupy wiekowej. Nie zapomniano o potrzebach osób starszych i rodzicach przywożących małe dzieci w wózkach spacerowych, którzy bez przeszkód skorzystają z uroków parku.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, przebudowano tzw. „Dom ogrodnika”. Park zyskał nowe ogrodzenie, a jego obszar jest monitorowany. Nasadzono 1748 drzew i krzewów. Do odwiedzin parku, zachęcić mają mieszkańców organizowane wydarzenia kulturalne i sportowe.  Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych). Wniosek aplikacyjny został złożony przez Gminę Miechów w dniu 3 lipca 2017 roku i po ocenie merytorycznej znalazł się na wysokiej (drugiej) pozycji listy projektów dofinansowanych w ramach konkursu. Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano 21 marca 2018 roku.

 Wartość robót budowlanych: 25 892 942,15 zł (łącznie z kanalizacją deszczową)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 17 026 024,92 zł

Wartość dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 12 769 518,65 zł

Okres realizacji: 2018-2021.

Inwestycja obejmowała:

 Zadanie częściowe nr 1 „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”.  WykonawcaPrzedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A. z Jędrzejowa. 
Zadanie częściowe nr 2 „Budowa dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie”. Wykonawca: Place Zabaw Spółka z o.o. z Bogucina.

Zadanie częściowe nr 3 „Przebudowa domu ogrodnika w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie”. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa.  

Termin podpisania umowy z Wykonawcą na zadanie częściowe nr 1 i nr 3: 30 kwietnia 2019 roku. 
Termin podpisania umowy z Wykonawcą na zadanie częściowe nr 2:  4 czerwca 2020 roku.

Nadzór inwestorski realizowała firma: Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES z Kielc, natomiast autorem dokumentacji projektowej jest: Atelier Architektury Radosław Żubrycki.

TECHNICZNE ASPEKTY INWESTYCJI:

 W ramach zadania częściowego nr 1 zrealizowano następujący zakres prac:

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Prace geodezyjne, roboty ziemne, zagęszczanie podłoża, wywóz ziemi i gruzu.

2. CHODNIKI I UTWARDZENIA

Wykonano przebudowę istniejących i budowę nowych ścieżek parkowych o nawierzchniach
ze szlachetnej kostki brukowej płukanej stylizowanej na naturalny granit. Plac centralny wykonano z materiałów wykończeniowych: płyty granitowej chodnikowej, płyty z piaskowca, kostki granitowej, kostki bazaltowej. Wykonano nawierzchnie piaskowo żwirowe pod urządzenia sportowe. Wytyczono trasę dla rowerów i rolek z nawierzchni asfaltowej barwionej.

3. MAŁA ARCHITEKTURA

Zamontowano: ławki, kosze na śmieci, stoły biesiadne, rzeźby terenowe, fontanny, tablice informacyjne.

 4. WYSPA PARKOWA

Zakres prac obejmował: podniesienie poziomu wyspy parkowej celem umocnienia  i stabilizacji gruntu, odbudowę drewnianego mostu na wyspę, przebudowę linii brzegowej, oczyszczenie dna stawu, budowę siedzisk terenowych betonowych.

5. BOISKA DO TENISA I WIELOFUNKCYJNE

Powstały boiska do tenisa o nawierzchni syntetycznej oraz strefy ćwiczeń (boisko do nauki) z prefabrykowaną ścianką. Zamontowano trybuny dwurzędowe.

6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

W zachodniej części parku zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej:  
orbitrek, wyciąg górny, wioślarz, prasa nożna, biegacz, twister, drabinka podciąg, zestaw z urządzeniami akrobatycznymi, zestaw z urządzeniami sprawnościowymi.

7. PERGOLE PARKOWE

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy placu centralnym powstały pergole parkowe. 

8. FONTANNY

Wykonano budowę systemu fontann tradycyjnych zlokalizowanych przy głównym trakcie spacerowym oraz fontann przy placu centralnym sterowanych za pomocą urządzeń elektrycznych  z możliwością organizacji widowisk wodno-świetlnych.

9. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY (ALTANY PARKOWEJ)

Wykonano naprawę uszkodzonych elementów drewnianych wraz z impregnacją. Wokół altany powstały nowe posadzki z kamienia, wykonano nowe balustrady oraz pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej.

10. BRAMA WEJŚCIOWA I OGRODZENIA

Od strony północnej i południowej parku powstało nowe ogrodzenie murowane wraz z bramą wejściową oraz ogrodzenie od strony wschodniej i zachodniej prefabrykowane z siatki stalowej prostokątnej.

11. TOALETY PARKOWE

Zamontowano toalety  parkowe - podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej.

12. NASADZENIA

Wykonano nasadzenia roślin wieloletnich (1748 drzew i krzewów) oraz rekultywację trawników.

13. OŚWIETLENIE I ZASILANIE WODNO-KANALIZACYJNE

Rozbudowano system kanalizacji deszczowej, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną z przyłączami. Ponadto, wykonano rozbudowę instalacji elektroenergetycznej, przebudowę oświetlenia min. oświetlenie fontann, lampy stojące parkowe pojedyncze i podwójne, reflektory boiskowe, reflektory gruntowe, oświetlenie liniowe zewnętrzne przy mostku. Zamontowano oświetlenie solarne w rejonie toalet, słupy oświetleniowe wyposażono w instalację fotowoltaiczną oraz instalację do ładowania urządzeń mobilnych.

W ramach zadania częściowego nr 2 powstały dwa place zabaw z kolorowymi nawierzchniami
i urządzeniami inspirowanymi kosmosem

 1. PLAC ZABAW COSMIC SPLASH - dla dzieci w wieku 0-6, wykonany w oparciu o nawierzchnie syntetyczne oraz typowe, standaryzowane urządzenia zabawowe.

2. PLAC ZABAW GALAXY - dla dzieci w wieku + 6 lat z bezpiecznymi  nawierzchniami (naturalną trawiastą, syntetyczną i piaskową) z materiałów amortyzujących upadki.

W ramach zadania wykonano również most liniowy prowadzący do urządzeń treningowych. 

W ramach zadania częściowego nr 3 wykonano „Przebudowę domu ogrodnika”, która polegała na przebudowie elewacji istniejącego budynku. Prace obejmowały również  utwardzenie terenu, rekultywację trawników oraz wykonanie ogrodzenia z siatki. 

Fot. R. Deńca, G.Górak, UGiM Miechów

Podziel się:


na górę