18 Wtorek, 18 maja 2021 Alicja, Feliks, Eryk
Pogoda

Dofinansowanie do przebudowy Placu Kościuszki

piątek, 23 kwietnia 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Kolejne dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł otrzyma Gmina Miechów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Złożony wniosek o dotację na przebudowę ulicy i chodników - Pl. Tadeusza Kościuszki (mały rynek) znalazł się na liście podstawowej dofinansowanych projektów.

Wartość powyższej inwestycji gminnej to kwota 1 874 910 zł, w tym otrzymane dofinansowanie wynosi 1 124 946,00 zł (60 % wartości zadania).

 "Przebudowa drogi gminnej K 140268 Plac Kościuszki w km 0+000 - 0+210 w miejscowości Miechów" jest przedsięwzięciem wieloletnim. Realizowana będzie w latach 2021-2022.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącej drogi oraz miejsc postojowych. W zakresie prac zaplanowano wykonanie warstwy nawierzchni z kostki granitowej, przebudowę ciągów pieszych oraz wykonanie nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego. Przebudowie ulegnie również istniejące oświetleni uliczne.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

W poprzednim roku, z FDS miechowski samorząd pozyskał dotację na wykonanie inwestycji drogowej w centrum Miechowa - obejmującej przebudowę ul. Wesołej.

Podziel się:


na górę