Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

piątek, 19 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 25 czerwca 2020 r. godzina 10:00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Ze względu na zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  sesja odbędzie się  z ograniczoną ilością osób. Zachęcam do obejrzenia sesji on-line, której transmisja udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie www.miechow.eu

Stosowanie do zaplanowanego porządku obrad, na sesji odbędzie się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Miechów za 2019 rok.  Zgodnie z Art.  28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w  debacie głos mogą  zabierać radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 24 czerwca br. czyli w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miechów za 2019 rok.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miechów za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Ustalenie terminu następnej sesji.
 14. Zamknięcie obrad.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:

W tej kategorii: