07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Umowa na przebudowę Placu T. Kościuszki podpisana

wtorek, 9 listopada 2021
Kliknięcie otwiera galerię

9 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta została podpisana umowa na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi gminnej K 140268 Plac Kościuszki w Miechowie.

Dokument podpisali: Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Grzegorz Ludwicki reprezentujący Wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego - firmę GB Technology S.C. z Kielc. Przy podpisaniu umowy obecna była Aneta Nowak -  kierownik Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, który koordynował będzie powyższe zadanie drogowe.

Przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę istniejącej drogi, miejsc postojowych oraz chodników. Przebudowie ulegnie również istniejące oświetlenie uliczne.

Na realizację ww. inwestycji, gmina Miechów pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 124 946 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wartość prac opiewa na kwotę 2 565 912,84 zł.

 „Przebudowa drogi gminnej K 140268 Plac Kościuszki w km 0+000 - 0+210 w miejscowości Miechów" jest zadaniem wieloletnim. Realizowana będzie w latach 2021-2022.  

Termin zakończenia do 360 dni od zawarcia umowy.   

Ponadto, jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na prace związane z przebudową ciągów pieszych - tzw. planty (otocznie pomnika).

Podziel się:


na górę