21 Środa, 21 kwietnia 2021 Anzelm, Bartosz, Feliks
Pogoda

Weryfikacja wniosków na wymianę systemów ogrzewania

wtorek, 6 kwietnia 2021
Kliknięcie otwiera galerię

W okresie od 17 – 31 marca 2021 r. Urząd Gminy i Miasta prowadził nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania.

Wnioski o dotację mogli składać właściciele lub współwłaściciel budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Miechów. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, polegającej na likwidacji pieców węglowych, kotłów starej generacji opalanych węglem, kotłowni koksowo – węglowych, zwanych dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci: ogrzewania gazowego, elektrycznego,  podłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła.

W ramach prowadzonego naboru do Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie złożonych zostało 62 wniosków o dotację, obecnie trwa ich weryfikacja formalna. Kolejnym etapem będzie podpisywanie umów z Mieszkańcami,  po czym Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do realizacji zadania.

Obecnie zaplanowana w budżecie kwota, nie jest wystarczająca na realizację wszystkich  wniosków złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym na kolejną Sesję Rady Miejskiej planuje się przygotowanie uchwały dotyczącej zwiększenia środków finansowych na likwidację starych palenisk węglowych. 

Podziel się:


na górę