21 Środa, 21 kwietnia 2021 Anzelm, Bartosz, Feliks
Pogoda

Wicemarszałek Łukasz Smółka w Miechowie

środa, 9 października 2019
Kliknięcie otwiera galerię

9 października br., na zaproszenie Dariusza Marczewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Miechów gościł w Miechowie Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Krzysztof Świerczek - Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego.

Wicemarszałek odwiedził miejsca realizacji inwestycji gminnych w zakresie projektów rewitalizacyjnych, które dofinansowane zostały z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Burmistrz Miechowa zapoznał Marszałka oraz Przewodniczącego Rady z zaawansowaniem robót związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Pojałowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i sportowo – rekreacyjne.

Przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, powiatu i gminy Miechów spotkali się także z uczniami i nauczycielami, którzy już niedługo będą mogli realizować zajęcia wychowania fizycznego w rozbudowanym kompleksie szkolnym. Inwestycja ma zostać zakończona w czerwcu 2020 roku.

Goście odwiedzili również plac budowy w parku miejskim, gdzie obecnie prowadzone są prace  w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”, a ich zakończenie zaplanowano na wrzesień przyszłego roku.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie, Wicemarszałek w obecności Przewodniczącego Krzysztofa Świerczka, wręczył Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu promesę na kolejne przedsięwzięcie rewitalizacyjne.

Projekt Gminy Miechów pn. „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Miechowa” wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego opiewa na 4 726 025, 20 zł, w tym przyznane dofinansowanie  w kwocie 3 544 518, 82 zł.  Inwestycja planowana jest do realizacji przez miechowski samorząd w latach 2020-2022.

Podziel się:


na górę