07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Wsparcie inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych

poniedziałek, 18 stycznia 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Zadania przyjęte do realizacji w 2021 roku

 • Dotacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej 1207K w m. Szczepanowice oraz drogi powiatowej 1210K relacji Poradów-Parkoszowice"
 • Dotacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie dł. 0,595 km, od km 0+000 do km 0+595"
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Racławicka w Miechowie 
  Modernizacja chodnika przy ul. Janów Górny wraz z nową nawierzchnią asfaltową oraz uporządkowaniem skarpy
 • Modernizacja chodników na os. Parkowym w Miechowie
 • Modernizacja ciągu pieszego ul. Pęckowskiego w Miechowie
 • Modernizacja drogi gminnej działka o nr ewid. 1727 w Miechowie
 • Modernizacja drogi gminnej os. Sikorskiego w Miechowie wraz z oświetleniem
 • Modernizacja drogi gminnej ul. Jagiellońska w Miechowie
 • Modernizacja drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Miechowie
 • Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Miechowie
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Falniów Wysiołek
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Nasiechowice
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Przesławice
 • Modernizacja drogi gminnej w m. Strzeżów Drugi
 • Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu
 • Przebudowa drogi gminnej K 140288 ul. Wesoła w km 0+000 do 0+290 
  w miejscowości Miechów, gmina Miechów
 • Przebudowa drogi gminnej K140288 ul. Wesoła w km 0+000 do 0+290 
  w miejscowości Miechów, Gmina Miechów
 • Przebudowa budynku remizy OSP w Biskupicach 
  Przebudowa budynku Remizy OSP w Bukowskiej Woli
 • Przebudowa wylotów zlokalizowanych przy rzece Miechówka na terenie miasta Miechów
 • Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Racławickiej w Miechowie
 • Modernizacja oświetlenia na os. Żeromskiego w Miechowie 
  Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Falniowie z przeznaczeniem na samochód z wysięgnikiem
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Miechów o windę hydrauliczną dla osób niepełnosprawnych
 • Przebudowa kotłowni (pompy ciepła) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na os. Parkowym 2a
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaksicach
 • Modernizacja Dworku Zacisze w Miechowie - opracowanie programu prac konserwatorskich, wymiana gontu, fumigacja budynku

Inwestycje z dofinansowaniem RFIL w 2020 roku

 • Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na os. Sikorskiego w Miechowie - dz. nr ewid.3048. 
 • Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i podłączeniem do istniejącej instalacji w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie. Wartość dofinansowania: 22 800,00 zł. Wartość inwestycji: 27 921,00 zł.
 • Zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem 1620/8 położonej w Miechowie przy ul. Podzamcze 40
 • Wymiana części stropu w budynku przy ulicy Sienkiewicza 39 w Miechowie. Wartośc dofinansowania: 97 069,26 zł, wartość inwestycji: 97 069,26 zł
 • Usunięcie nieprawidłowości nieodpowiedniego stanu technicznego budynku gminnego przy ul. H. Sienkiewicza 39 - stanowiącego własność Gminy Miechów. Wartość dofinansowania:183 876,42 zł, wartość inwestycji: 183 876,42 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Poradów dł. 0,380. Wartość prac: 170 276,22 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 85 138,22 zł.
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Jaksice dł. 0,780 km. Wartość prac: 187 525,06 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 84 763,06 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Miechów dł. 0,350 km. Wartość prac: 132 594,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 66 297,00 zł. 
 • Dotacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K  odc. I (w km. Od 3+042 do km 5+756), odc. II (w km. od 5+837 do km 6+264) w m. Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski  
 • Modernizacja odcinka drogi gminnej dz.nr ewid. 651/2 w miejscowości Brzuchania, gmina Miechów. Wartość prac: 68 014,08 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 60 000 zł. 

Podziel się:


na górę