21 Środa, 21 kwietnia 2021 Anzelm, Bartosz, Feliks
Pogoda

Wstrzymanie działalności PZOP

środa, 31 marca 2021
Kliknięcie otwiera galerię

W związku z istotnym pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i obserwowanym wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2 na terenie województwa małopolskiego, powiatu miechowskiego oraz Gminy i Miasta Miechów, mając na uwadze regulacje wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca b.r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), prezes MPGO sp. z o.o. w Krakowie wydał Zarządzenie Nr 3/03/2021. 

Na podstawie w/w zarządzenia wstrzymuje się czasowo tj. w okresie od dnia 1 kwietnia 2021r do dnia 10 kwietnia 2021r. działalność Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych zlokalizowanego w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 30.

W sprawach pilnych związanych z oddawaniem odpadów do PZOP należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta Oddziału MPGO sp. z o.o. w Miechowie pod nr. telefonu 41 38 302 85 lub adresem e-mail: miechow@mpgo.krakow.pl

Podziel się:


na górę