22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

wtorek, 5 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

W sobotę 2 października 2021 roku w budynku Remizy OSP w Nasiechowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Miechów. Zjazd, dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję.

Prezesem zarządu na kolejne lata wybrano dh Zenona Czekaja, zaś funkcję komendanta Gminnego Związku OSP RP po raz kolejny powierzono  dh Wiesławowi Manterysowi.

Zjazd Gminny otworzył prezes dh Zenon Czekaj, który powitał przybyłych delegatów i gości, wśród których obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie  dh Adam Domagała, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st. kpt. Mariusz Idzik, Stefan Stradowski wieloletni działacz związku OSP RP w Miechowie.

Podczas zjazdu, któremu przewodniczył dh Mirosław Gręda, uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi sprawozdaniami,  a na wniosek ustępującej Gminnej Komisji Rewizyjnej jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podczas zjazdu Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski podziękował za udział delegatom, a członkom zarządu za działalność społeczną i zaangażowanie w kadencji 2016-2021. Burmistrz, w formie prezentacji multimedialnej zaprezentował podejmowane ww. okresie działania samorządu mające na celu wsparcie jednostek OSP z terenu gminy Miechów (w tym min: doposażenie jednostek w sprzęt i samochody strażackie, remonty remiz, współudział w wydarzeniach  wspierających działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Wszystkim obecnym druhom, Burmistrz życzył powodzenia, wyrażając nadzieję na dalszą, dobrą współpracę.

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego w Miechowie, którego prezydium ukonstytuowało się następująco:

Prezes – dh Zenon Czekaj
Wiceprezes – dh Andrzej Gajos
Wiceprezes – dh Mirosław Gręda
Komendant gminny – dh Wiesław Manterys
Sekretarz – dh Janusz Siudak
Skarbnik – dh Andrzej Kozioł
Członek prezydium – dh Stanisław Pietras
Członek prezydium – dh Adam Motyka
Członek prezydium – dh Andrzej Włudarz
Członek prezydium – dh Władysław Szumera

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miechowie wybrany został  dh Grzegorz Głownia. Podczas zjazdu oraz pierwszego posiedzenia zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur Powiatu Miechowskiego. Wszyscy zgromadzeni  goście, którzy przybyli na zjazd, w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję.

Podziel się:


na górę