Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zmiany w programie czyste powietrze

poniedziałek, 25 maja 2020

Informujemy, że w dniu 15.05.2020r. nastąpiły zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze” dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji. Wnioski składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony www.wfos.krakow.pl, jednak w przypadku braku możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej.

Pomoc przy wypełnieniu wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie – Referat Funduszy i Strategii Rozwoju Gminy (pokój 205, nr tel. 41 383 00 40 wew. 53).

W tej edycji programu funkcjonuje grupa o podstawowym poziomie dofinansowania. Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 tys. zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W zakres dofinansowania wchodzą następujące przedsięwzięcia:

 • Wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • Dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów dla podstawowego poziomu dofinansowania:

 •     Kocioł gazowy kondensacyjny 30% - 4 500 zł
 •     Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% - 10 000 zł
 •     Pompa ciepła powietrze/woda 30% - 9 000 zł
 •     Instalacja c.o. i c.w.u. 30% - 4 500 zł
 •     Wentylacja mechaniczna 30% - 5 000 zł
 •     Audyt energetyczny 100% - 1 000 zł
 •     Ocieplenie przegród budowlanych 30% - 45 zł/m2
 •     Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% - 3 000 zł
 •     Kotłownia gazowa 45% - 6 750 zł
 •     Kocioł olejowy kondensacyjny 30% - 4500 zł
 •     Kocioł na węgiel (spełniający normy ekoprojektu) 30% - 3 000 zł
 •     Kocioł na pellet 30% - 6 000 zł
 •     Kocioła na pellet o podwyższonym standardzie 45% - 9 000 zł
 •     Ogrzewanie elektryczne 30% - 3 000 zł
 •     Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% - 5 000 zł
 •     Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% - 5 000 zł

Skrócono również czas rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni, dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny.  

Kolejną zmianą jest integracja z Programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek). W ramach programu możliwe jest ubieganie się o dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości do 5 tys. zł, , ale nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów. Warunkiem uzyskania dotacji na fotowoltaikę jest likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w Programie.

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r. a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W nowej wersji programu nie jest przewidziane uzyskanie dofinansowania na budynki w budowie.

Podziel się:

W tej kategorii: