Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 01 do 31 sierpnia 2020 roku, rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro),tel. 41/3830040 wew. 47.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: