22 Sobota, 22 stycznia 2022 Anastazy, Wincenty, Wiktor
Pogoda

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

środa, 5 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 01 do  28 lutego 2022r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

 Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz  40,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Prosimy o podawanie we wniosku numer rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro),  tel. 41/3830040 wew. 47.

 UWAGA:  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się:


na górę