14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

środa, 9 lutego 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 1 do  28 lutego 2022 r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

 Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz  40,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro),  tel. 41/38 300 40 wew. 47.

 UWAGA:  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się:


na górę