04 Niedziela, 4 grudnia 2022 Barbara, Bernard, Krystian
Pogoda

Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miechowie

sobota, 19 listopada 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Przypominamy, że w każdy czwartek miesiąca (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) o godz. 15:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbywają się dyżury GKRPA.

Podczas dyżuru mieszkańcy mogą spotkać się z przedstawicielem komisji i skorzystać z bezpłatnej pomocy oraz wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Spotkania skierowane są do osób uzależnionych, współuzależnionych jak również mieszkańców gminy Miechów, którzy chcą zgłosić problem alkoholowy w swoim najbliższym otoczeniu i uzyskać pomoc.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W ramach GKRPA w Miechowie w każdy trzeci czwartek miesiąca funkcjonują posiedzenia wspólne, podczas których opiniowane są m.in. wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej oraz wnioski o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych.

Spotkania mają charakter otwarty lub zamknięty. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkami komisji.

Ostatnie posiedzenie wspólne w tym roku odbędzie się 15 grudnia.

Zespół motywacyjny

Spotkania motywacyjne z osobami uzależnionymi z gminy Miechów oraz ich rodzinami odbywają się minimum 4 razy w miesiącu w wyznaczonych na początku każdego miesiąca terminach.

Kontakt

Obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

telefon: 41 388 2630, 534 533 551 (w godzinach pracy Urzędu)
e-mail: gkrpa@miechow.eu

Podziel się:


na górę