19 Środa, 19 czerwca 2024 Gerwazy, Protazy, Julianna
Pogoda

EkoFinansowanie. Programy dla przedsiębiorców i rolników

wtorek, 7 marca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wsparcia finansowego na działania prośrodowiskowe dla małopolskich przedsiębiorców i rolników.

Programy kierowane do rolników:

 1. "Energia dla wsi" – dotyczący różnorodnych odnawialnych źródeł energii (również dla spółdzielni energetycznych)
 2. "Agroenergia" – dotyczący m.in. instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła
 3. "Mój elektryk" – dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych

Ulga w podatku rolnym – m.in. budowa deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Programy kierowane dla przedsiębiorców:

 • "Mój elektryk" – dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych;
 • "Ścieżka smart" – transformacja cyfrowa lub zielone przedsiębiorstwa;
 • „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz naturalny” – wytwarzanie energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego
 •  „Kredyt technologiczny FENG 2021-2027”
 • Pożyczka Antykryzysowa REACT-EU na inwestycje dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP prowadzonej na terenie województwa małopolskiego

Pożyczki (dla przedsiębiorców i rolników):

udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na:

 • odnawialne źródła energii,
 • termomodernizację budynków,
 • modernizację systemu ogrzewania,
 • rekuperację,
 • biogazownie,
 • odwierty geotermalne,
 • działania związane z gospodarką odpadamy, w tym na likwidację azbestu
 • gospodarkę wodno-ściekową, w tym m.in. budowę oczyszczalni ścieków, budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
 • instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin

udzielane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego:

 • na efektywność energetyczną
 • na rewitalizację
 • dla start-upów

udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • Energia Plus - na cele służące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza.
 • Innowacje dla środowiska – wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju

Szczegółowe informacje można znaleźć [TUTAJ].

Podziel się:


na górę