Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Fotowoltaika i kolektory dla mieszkańców

czwartek, 27 lutego 2020

Informujemy, iż przesunięcia czasowe w realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” są spowodowane przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy na zadanie „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, za którą odpowiada Lider Projektu Stowarzyszenie Zielony Pierścień z Tarnowa.

Z przekazanych informacji przez Lidera wynika, że w dn. 23.12.2019 r. pięciu Wykonawców złożyło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wybranych ofert. Po przeprowadzeniu rozpraw KIO zaleciło ponowne badanie ofert.

Obecnie trwa weryfikacja, na podstawie której zostaną wybrani wykonawcy.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą Gmina Miechów niezwłocznie będzie się kontaktować z Beneficjentami projektu, który realizowany jest w partnerstwie z 31 gminami Małopolski.  

Podziel się: