25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Fundusz alimentacyjny. Zasady składania wniosków

wtorek, 2 lipca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Osoby chcące skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1.10.2024 do 30.09.2025 mogą już składać stosowne wnioski. Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie:

 elektronicznej od 1 lipca 2024 r. za pomocą: 
- Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP http://epuap.gov.pl/
- papierowej od 1 sierpnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Obecnie maksymalna wysokości świadczenia wynosi 500 zł na osobę uprawnioną.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy 2024/2025 nie przekracza 1 209 zł – na osobę.

Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę“, która ma zastosowanie również przy świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Polega ona na tym, że przekroczenie kryterium uprawniającego do świadczeń nie skutkuje utratą prawa do nich, a odpowiednim pomniejszeniem  o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Formularze wniosków w formie papierowej z funduszu alimentacyjnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

Bądź pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022.

 

Podziel się:


na górę