25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Wybór przedstawicieli Rady Seniorów

środa, 3 lipca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje, iż zgodnie z art. 2 ust. 8 Statutu Rady Seniorów w Miechowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w sali konferencyjnej nr 251.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie spotkania przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów lub jego przedstawiciela.
  2. Sprawdzenie obecności zebranych.
  3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania wyborczego.
  4. Przedstawienie kandydatów do Rady Seniorów w Miechowie.
  5. Głosowanie.
  6. Sporządzenie protokołu z zebrania wyborczego i przekazania go Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów wraz kartami do głosowania, listą obecności i innymi dokumentami, które zostały sporządzone podczas zebrania wyborczego.                                                                                                                                                        

Podziel się:


na górę