25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Gminny Program Rewitalizacji. Spotkanie dla Mieszkańców

poniedziałek, 20 maja 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Szanowni Państwo,

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy i Miasta Miechów na lata 2024-2032 wkraczają
w fazę strategiczną. Rada Miejska przyjęła uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, co pozwoliło rozpocząć prace nad opracowaniem Programu.

Wiemy już, z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania. W Internecie – na stronie Gminy – trwa hierarchizacja zadań, które zostały wypracowane na wcześniejszych etapach. Serdecznie zachęcam do oddania głosów na przedsięwzięcia, które są niezbędne dla poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji. Jest także możliwość zgłoszenia zadań i projektów, które tam jeszcze nie zostały uwzględnione, a są dla Państwa szczególnie istotne.

Serdecznie zapraszam na kluczowe - dla przyszłego kształtu Programu rewitalizacji – spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 21 maja br.  Żeby zwiększyć jego dostępność dla różnych grup instytucji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych  i mieszkańców Gminy i Miasta Miechowa zaplanowaliśmy organizację tego spotkania zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Zatem zapraszamy na nie w jednym z dwóch dogodnych dla każdego z Państwa terminów:
    • 21 maja (wtorek) godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Miechowa (ul. Sienkiewicza    25);
    • 21 maja (wtorek) godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Miechowa (ul. Sienkiewicza 25).

W trakcie spotkania będziemy chcieli zapoznać Państwa z wypracowanymi celami rewitalizacji  i kierunkami interwencji. Jednak najważniejszym elementem warsztatu będzie wspólna praca projektowa. Chcemy, wraz z Państwem, wypracować szczegółowy zakres wiodących projektów rewitalizacyjnych, na które Gmina planuje w najbliższym czasie pozyskać finansowanie, a także sprawdzić, czy wszystkie ważne projekty dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych, zostały już zgłoszone.

Chcemy, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie miękkie towarzyszące zadaniom priorytetowym, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

 Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie we wtorek 21 maja w jednej z dwóch optymalnych dla Państwa godzin.

/Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Podziel się:


na górę