27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Gminny Program Rewitalizacji. Zaproszenie na spotkanie

poniedziałek, 4 grudnia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Gminy i Miasta Miechów

W bieżącym roku kończy się okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023”. To moment na podsumowanie efektów jakie przyniósł sam Program, a także rezultatów zrealizowanych projektów, które zostały w nim zapisane.   Jednocześnie to moment, w którym – w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – przystąpiliśmy do opracowania nowego programu na kolejny okres.                                  

Program Rewitalizacji to ważny dokument dla naszego samorządu - z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się ciągle jeszcze na terenie Miasta i Gminy Miechów, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy mi, by dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak innych środków, w tym zarówno publicznych, jak i prywatnych. Tylko suma działań i środków, a także naszej społecznej aktywności pozwoli w sposób kompleksowy zminimalizować trudności miechowskiej wspólnoty.

Dlatego, tak istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Miasta i Gminy Miechów, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego współodpowiedzialnymi. To istotne, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy samorządu Miechowa, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Dlatego też pragnę bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się 4 grudnia 2023 (tj. w poniedziałek) w sali nr 251 - (Sala konferencyjna duża), Urzędu Miasta i Gminy Miechowa (ul. Henryka Sienkiewicza 25) o godzinie 16.00.

Tematem spotkania będzie podsumowanie efektów Programu, którego okres obowiązywania właśnie się kończy, a także diagnoza problemów oraz wyznaczenie obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą
w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.

 /Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów/

Podziel się:


na górę