Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

środa, 24 czerwca 2015

22 czerwca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

W spotkaniu, z licznie przybyłymi przedstawicielami miechowskich NGO uczestniczył Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Magdalena Wilk – Białek reprezentująca Centrum Organizacji Pozarządowych działające przy UGIM w Miechowie. Fundację  ‘’Biuro Inicjatyw Społecznych’’ z Krakowa reprezentowała Aleksandra Latocha, która omówiła założenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 
Przedstawicielka fundacji zaprezentowała także wnioski z badań dotyczących potrzeb organizacji pozarządowych oraz jakości współpracy międzysektorowej w Miechowie, które przeprowadzone były w  miesiącach: lutym i marcu br.

W otwartej dyskusji, przedstawiciele miechowskich organizacji pozarządowych wskazywali pomysły na dalszy rozwój współpracy oraz podawali przykłady projektów, które w ramach ogłaszanych przez gminę konkursów powinny zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

W drugiej części – warsztatowej, uczestnicy zajęć zajęli się analizą wybranych zapisów Programu i sposobu konsultacji tego dokumentu oraz przedstawiali propozycje jego zmian.

Konsultacje odbywają się we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa w ramach projektu „Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów  JST – NGO w Małopolsce'', w którym gmina Miechów uczestniczy od października 2014 roku. Kolejne konsultacje odbędą się w miesiącu wrześniu.

Liczny i aktywny udział organizacji pozarządowych w konsultacjach, był przykładem na chęć współpracy III sektora z samorządem gminy Miechów.

Konsultacje Programu WspółpracyPodziel się:

W tej kategorii: