07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Laureaci nagrody Burmistrza Miechowa

niedziela, 27 stycznia 2019
Kliknięcie otwiera galerię

Miechowskie spotkanie noworoczne zorganizowane 25 stycznia br. odbyło się tradycyjnie w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego. Uroczystość była okazją do wręczenia, już po raz piąty, nagród Burmistrza Miechowa dla osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity budują pozytywny wizerunek naszego miasta.

Spotkanie zgromadziło wielu miechowian oraz przybyłych gości wśród których znaleźli się m.in.: europoseł Czesław Siekierski, samorządowcy powiatu i gminy Miechów oraz Laureaci Nagród burmistrza z lat poprzednich.

W tym roku wyboru Nagrodzonych dokonała Kapituła Konkursu w składzie: burmistrz Dariusz Marczewski, przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj, Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Pan Bolesław Kot oraz sekretarz Kapituły – Monika Górak.

Wręczanie nagród zainaugurowano świątecznym utworem „White Christmas,” w wykonaniu Mirosława Niewiadomskiego, jednego z trzech tenorów, którzy znakomicie muzycznie uświetnili to wydarzenie. Towarzyszyli mu: Mariusz Ruta i Oskar Jasiński.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski powitał wszystkich obecnych gości, dziękując za liczne przybycie. Przedstawił skład Kapituły i przystąpił do odczytania laudacji.

Laureatem Nagrody Burmistrza w Kategorii Osobowość Roku został Pan Stanisław Osmenda. Kapituła nagrody postanowiła docenić wyjątkowe zaangażowanie Pana Stanisława Osmendy w inicjatywy społeczne, które bardzo dobrze i w sposób szeroki służą promocji Miechowa. Nagrodzony jest m.in. jednym z głównych organizatorów wydarzenia kulturalno-historycznego, które przypomina związki miechowskich bożogrobców z Ziemią Świętą – Miechowskich Dni Jerozolimy. Ponadto od lat włącza się we współorganizację imprez o charakterze niepodległościowym i patriotycznym. Laureat przyczynił się również do wydania szeregu publikacji o Miechowie, co należy oceniać jako wielce pozytywne i oczekiwane działanie na rzecz  rodzinnego miasta. Przyznana Nagroda „Statuetka Macieja Miechowity” jest uhonorowaniem i podziękowaniem dla Laureata za Jego szczególny, wieloletni wkład pracy włożony w promocję Ziemi Miechowskiej.

Statuetkę Macieja Miechowity w kategorii Lider Przedsiębiorczości otrzymała "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miechowie. Nagrodzony podmiot prowadzi działalność na terenie Miechowa już już od 1935 roku, obecnie zatrudnia 43. pracowników i posiada 7 placówek. Jak podkreślił burmistrz, produkty firmy cieszą się niesłabnącą popularnością wśród klientów. Mieszkańcy Miechowa i okolic oddają na nie głosy w plebiscytach i konkursach, oceniając je jako najlepsze produkty w regionie. Wśród licznych sukcesów w ostatnich latach, w 2015 roku firma otrzymała wyróżnienie na miechowskim finale Małopolskiego Festiwalu Smaku. Rok później jej produkty nagrodzono w ogólnopolskim programie promocyjnym „Doceń Polskie”. W tym samym też roku została nominowana do ogólnopolskiego konkursu promocyjnego „Agropolska”. W 2017 roku firma została nominowana do „Orła Agrobiznesu”, a w 2018 roku Laureat otworzył kolejną placówkę handlową w wyremontowanym budynku dworca PKP w Miechowie.  Przyznaną nagrodę odebrał prezes Pan Jerzy Filus, który na spotkanie przybył wraz ze swoimi współpracownikami.                          

W tej samej kategorii kapituła wyróżniła jeszcze jedną firmę. Statuetkę Macieja Miechowity będącą wyrazem uznania dla dobrej współpracy firmy z lokalnymi samorządami oraz mieszkańcami przy zrealizowanej budowie obwodnicy Miechowa, otrzymała SKANSKA S.A. - Budownictwo Inżynieryjne Obszar Kraków. W 2018 roku zakończyła się ważna dla mieszkańców Miechowa i okolic inwestycja drogowa o wartości około 66 mln zł, którą nagrodzony podmiot wykonał rzetelnie i terminowo. Był to jak dotąd największy i najkosztowniejszy projekt drogowy w naszym regionie. W ramach zadania powstały 4 ronda, most nad rzeką Cichą, wiadukt nad linią kolejową, pobocza, drogi serwisowe oraz dojazdowe o łącznej długości 17 km, służące również rowerzystom i pieszym. Statuetkę odebrał przedstawiciel firmy, manager projektu – Krzysztof Kołodziej wraz z pracownikami firmy.

W kategorii „aktywna organizacja” wyróżniono dwa podmioty. Jako pierwsza Statuetkę Macieja Miechowity otrzymała Akademia Piłkarska Champions Miechów. Organizacja zaangażowana jest w rozwijanie pasji i marzeń sportowych młodego pokolenia mieszkańców gminy Miechów. Laureat Nagrody promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży poprzez regularny udział w treningach i zawodach sportowych. Dąży również do aktywizacji środowiska lokalnego, co przejawiło się m.in. w zgłoszeniu do Budżetu Obywatelskiego projektu „Sportowy Miechów”.  Nagrodzony podmiot sykcesywnie organizuje turnieje, pikniki sportowe, półkolonie dla młodych piłkarzy, wyjazdy na mecze reprezentacji oraz akcje charytatywne. Z inicjatywy laureata powstała grupa treningowa, do której obecnie uczęszcza 105 dzieci. Przyznaną nagrodę od członków kapituły odebrał Pan Kamil Dąbrowski, któremu towarzyszyło kilku małych piłkarzy.

Drugą „nagrodzoną organizacją” została Rada Seniorów w Miechowie. To grupa osób, której energii i kreatywności mógłby pozazdrościć niejeden trzydziestolatek. Działają w wielu obszarach. Dzięki realizowanym projektom zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez dostęp do edukacji, kultury i sportu. Integrują i przełamują stereotyp na temat starości. Nagrodzony podmiot został powołany uchwałą Rady Miejskiej w 2014 roku. W swoim dorobku grupa ta ma wiele sukcesów, między innymi znalazła się w dziesiątce organizacji z całej Polski, prezentujących najciekawsze pomysły na zwiększenie aktywności seniorów. Imprezy i inicjatywy organizowane przez  laureata – Dzień Seniora, Miechowska Jesień Kultury – wpisały się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń w regionie. Nagroda jest uhonorowaniem czteroletniej, aktywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności u progu kończącej się pierwszej kadencji tego podmiotu. Za to wyróżnienie podziękowała przewodnicząca Rady Seniorów - Pani Krystyna Barwińska w obecności przedstawicieli Rady.

Spotkanie noworoczne zakończyło się koncertem trzech tenorów, którzy znakomicie uświetnili ten wieczór. W ich wykonaniu goście usłyszeli pieśni neapolitańskie, a także piosenki z musicali i przeboje muzyki rozrywkowej (Dilajla, Volare, Besame Mucho, Falling in Love, Granada, Always on my mind, Time to say good bye, Gdybym był bogaczem).

Fot. K. Capiga

Miechowskie Spotkanie Noworoczne 2019

Podziel się:


na górę