25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Laureaci nagrody Burmistrza Miechowa

poniedziałek, 27 stycznia 2020
Kliknięcie otwiera galerię

Miechowskie spotkanie noworoczne zorganizowane 24 stycznia br. odbyło się tradycyjnie   w zabudowaniach poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego. Uroczystość była okazją do wręczenia, już po raz siódmy, nagród burmistrza Miechowa dla osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity budują pozytywny wizerunek Miechowa.

W tym roku wyboru Nagrodzonych dokonała Kapituła Konkursu w składzie: burmistrz Dariusz Marczewski, przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Czekaj, Wanda Madejska – Przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie i Sekretarz Gminy Miechów – Magdalena Walczak. Statuetki Macieja Miechowity odebrali laureaci w trzech kategoriach: Osobowość Roku, Lider Przedsiębiorczości oraz Aktywna Organizacja.

Statuetkę Macieja Miechowity w kategorii Osobowość Roku otrzymała Pani Krystyna Olchawa. Uzasadnieniem przyznania nagrody są wieloletnie sukcesy zawodowe i społeczne oraz zaangażowanie w organizację przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, odbywające się w Galerii „U Jaksy”, Domu Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego, jak również w Zabytkowym Dworku „Zacisze”.

Laureatka Nagrody, podczas swojej trzydziestotrzyletniej pracy zawodowej zorganizowała w Miechowie ponad 500 wystaw sztuki współczesnej oraz kilkanaście wystaw sztuki polskiej poza granicami kraju, m.in. w: Konsulacie Polskim w Brukseli, w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, we Włoszech, Austrii i partnerskim mieście Miechowa Herve w Belgii. Jest pomysłodawczynią międzynarodowej wystawy "Barwy Małopolski" dla Jana Pawła II, która miała już 20 edycji, w tym 3 we Włoszech i 17 w Polsce.  Była organizatorem Międzynarodowych Plenerów Malarskich dzięki którym Miechów zyskał ugruntowaną pozycję w świecie artystycznym. W 2019 roku odbył się jubileuszowy - dwudziesty plener, z udziałem artystów m.in.: z Gruzji, Indii, Kurdystanu, Litwy i Rosji. Zwieńczeniem plenerów, odbywających się w Miechowie jest wystawa obejmująca dzieła polskich i zagranicznych artystów, którą udostępniono w ubiegłym roku dla mieszkańców Miechowa i gości w Zabudowaniach Poklasztornych  przy Bazylice Grobu Bożego.

Laureatem Nagrody Burmistrza Miechowa w kategorii Lider Przedsiębiorczości zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe Zenek - Jerzy Zynek. Laureat rozpoczął działalność w 1995 roku. Początkowo jako trzyosobowa, rodzinna firma. Od czasu powstania, przedsiębiorstwo produkcyjne sukcesywnie poszerza zasoby kadrowe, zatrudniając obecnie 30 pracowników. Wyróżniony podmiot posiada rozwiniętą sieć sprzedaży na terenie Polski, która obejmuje  100 punktów hurtowych, eksportuje również swój asortyment na Słowację, Węgry, do Czech, Skandynawii i Niemiec. Dzięki tak dużej bazie odbiorców produkuje i sprzedaje 20 tys. ton swoich produktów rocznie. Przedsiębiorstwo efektywnie sięga po fundusze zewnętrzne, przeznaczając je na rozwój swojej działalności. W 2019 roku nagrodzona firma pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości miliona złotych. Otrzymane fundusze europejskie umożliwiły zakup linii technologicznej wyposażonej w urządzenia komputerowe do sterowania i precyzyjnego dozowania produktu. W okresie ponad dwudziestoletniej działalności firma otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Sukcesem Laureata jest również praca społeczna polegająca na wspieraniu społeczności lokalnej w organizacji imprez kulturalnych i charytatywnych. Ponadto, szeroki rynek zbytu przyczynia się do promocji gminy Miechów w kraju i za granicą.

Nagrodę Burmistrza Miechowa w Kategorii Aktywna Organizacja otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków
w Miechowie.
Organizacja powstała w 2000 roku w Miechowie i od tamtego czasu nieustannie podejmuje inicjatywy mające na celu ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego Ziemi Miechowskiej. W okresie jej dwudziestoletniej działalności odrestaurowano 81 obiektów, w tym pomniki i grobowce na miechowskim cmentarzu oraz przydrożne kaplice, figury i krzyże  znajdujące się na terenie miasta, gminy i powiatu miechowskiego. Zrozumienie potrzeby ratowania zabytków architektury cmentarnej, poparte ofiarnością mieszkańców Miechowa podczas prowadzonych corocznie kwest, potwierdziło słuszność podjętej przed dwudziestu laty decyzji założycieli o powołaniu Stowarzyszenia. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu jego przedstawicieli, w 2019 roku odnowiono osiem pomników nagrobnych. W tym samym roku ufundowano tablicę poświęconą uczestnikom bitwy miechowskiej i zamontowano ją na frontonie kościoła św. Barbary na miejscowym cmentarzu. Powyższe działania organizacji wspierają osoby prywatne, przedsiębiorcy, instytucje rządowe i samorządowe przekazując fundusze na prace konserwatorskie, przywracające świetność dawnym obiektom sakralnym.  Warto podkreślić duże zaangażowanie Stowarzyszenia w promocję rodzimych artystów, czego przykładem są wydawane dzieła literackie z twórczością Pani Janiny Bergander Honorowego Obywatela Miechowa.

Statuetkę Macieja Miechowity w kategorii "Nagroda Specjalna" otrzymał miechowski zegarmistrz - Pan Józef Wlazło.
Laureat Nagrody, jest najstarszym zegarmistrzem w Polsce, a może nawet w Europie. Mając 94 lat, codziennie otwiera swój zakład i nadal z wielką pasją wykonuje swój zawód. Jest skarbnicą wiedzy historycznej związanej z Miechowem i świadkiem wydarzeń wojennych na terenie Gminy Miechów. Odpowiadając na zaproszenia miechowskich szkół, dzieli się swoją wiedzą z młodzieżą. Nagrodzony do dziś, aktywnie uczestniczy w prelekcjach i wystawach historycznych odbywających się w naszym mieście. Na wystawę poświęconą miechowskiemu rzemiosłu, prezentowaną w miechowskim Muzeum, przekazał eksponaty za swojego zakładu. Wyróżniony został za wieloletnią zawodową aktywność, pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych na terenie Miechowa i kultywowanie historii regionu.                               

Miechowskie Spotkanie Noworoczne zgromadziło miechowian, przedstawicieli stowarzyszeń, seniorów, zakładów pracy z terenu miasta oraz sołtysów. W uroczystości uczestniczyli Radni Rady Miejskiej w Miechowie, Radni Powiatu Miechowskiego, Ks. Franciszek Siarek – Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie, Starosta Miechowski – Jacek Kobyłka, Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek, Prof. dr hab. med. Zdzisław Gajda.

Dariusz Marczewski  jako gospodarz uroczystości, podziękował gościom za liczne przybycie, pogratulował Laureatom i złożył wszystkim  obecnym życzenia noworoczne.

Oprawę muzyczną spotkania zapewnili artyści Opery Krakowskiej. W repertuarze koncertu znalazły się najsłynniejsze utwory operowo – operetkowe: „O mio babbino caro”, Habanera, Usta milczą, dusza śpiewa, La spagnola. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Miechowskie Spotkanie Noworoczne 2020Podziel się:


na górę