25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

LIFE Open Day - Miechowski Ekopiknik

poniedziałek, 26 czerwca 2017
Kliknięcie otwiera galerię

W ramach LIFE Open Day  24 czerwca 2017 roku podczas Dni Miechowa po raz pierwszy odbył się Miechowski Ekopiknik, podczas którego mieszkańcy Gminy Miechów mieli okazję obejrzenia urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii i nowoczesnych kotłów.

Swoją ofertę zaprezentowali również Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podczas pikniku  zostały wręczone nagrody dla Laureatów trzech konkursów organizowanych w ramach projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Wiele prac plastycznych, literackich jak i prezentacji multimedialnych przygotowanych zostało na wysokim poziomie.

Uczestnikom wszystkich konkursów, autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac, uczniom i ich opiekunom – serdecznie gratulujemy.

Konkurs plastyczny pn. „Czyste powietrze w Gminie Miechów”

I miejsce – Aleksander Dudziński Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

II miejsce – Szymon Gądek Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli

III miejsce – Maja Bryg Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie

Do organizatorów wpłynęło  łącznie 39 prac. Jury miało wielkie trudności w wybraniu najlepszych prac, ponieważ pomysłowość i kreatywność dzieci pokazała  jaką dużą wiedzę posiadają w zakresie ochrony powietrza. Wszystkie pozostałe dzieci biorące udział                         w wymienionym konkursie otrzymały wyróżnienia.

Konkurs literacki  pn. „List dla Ziemi”

I miejsce:  Michał Włodarczyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

II miejsce: Mikołaj Gajda Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie

III miejsce: Piotr Lis Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Wyróżnienie: Natalia Świerczek Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Konkurs prezentacji multimedialnej pn. „Ziemia – Nasze wspólne dobro”

I miejsce: Sara Kubic Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

II  miejsce ex aequ:

Natalia Borucka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie  

Martyna Włosek – Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Na scenie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności pod względem artystycznym i wokalnym w tematyce ochrony środowiska.

Pracownicy UGiM wraz Ekodoradcą Gminy Miechów udzielali informacji o projektach realizowanych oraz planowanych do realizacji na naszym terenie w zakresie ochrony środowiska.  

Podczas Miechowskiego Ekopikniku mieszkańcy, którzy podjęli działania służące poprawie jakości powietrza poprzez montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu Szwajcarskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz sadzonki drzew.

Całe wydarzenie było współfinansowane w ramach programu LIFE Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021. 

Podziel się:


na górę