25 Sobota, 25 września 2021 Luiza, Patrycja, Ludwik
Pogoda

Miechowskie Spotkanie Noworoczne

wtorek, 27 stycznia 2015
Kliknięcie otwiera galerię

23 stycznia w zabudowaniach poklasztornych odbyło się Miechowskie Spotkanie Noworoczne. Tradycyjnie już, wręczono nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. W tym roku, po raz pierwszy była to statuetka Macieja Miechowity (zamiast Miechowskich Aniołów). Nagroda jest uhonorowaniem osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity kierują się w swojej działalności społecznym przesłaniem podejmowanych inicjatyw, dobroczynnością i mądrością w budowaniu współczesnego wizerunku Miechowa.

Kapituła konkursu, w składzie:
Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – przewodniczący
Zenon Czekaj, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie - członek
Bolesław Kot, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie - członek
Krystyna Olchawa, Dyrektor BWA „U Jaksy” w Miechowie - członek
Monika Górak, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie - sekretarz
przyznała statuetki w następujących kategoriach:

Osobowość Roku: Jan Włudarczyk
Jest autorem wielu publikacji książkowych i materiałów promocyjnych odnoszących się historii Miechowa i jego związków z Ziemią Świętą. Wielokrotnie podejmował starania mające na celu zbadanie historii miechowskiej Kaplicy Grobu Bożego dowodząc, że Grób Boży jest próbą odtworzenia przez bożogrobców miechowskich, oryginalnej komory grobowca, w której został złożony Jezus Chrystus. Chcąc uświadomić mieszkańcom, jak ważna jest historia Miechowa oraz wypromować „Polską Jerozolimę” w świecie – był pomysłodawcą organizacji Miechowskich Dni Jerozolimy. To wydarzenie miało ukazać, że historia naszego miasta wykracza poza historię lokalną. Ta propozycja okazała się wyjątkowo atrakcyjna. Dzięki jego inicjatywie, zaangażowaniu wielu osób i instytucji, wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez na terenie gminy Miechów, a w 2014 roku odbyła się już trzecia jego edycja. Jako prezes Miechowskiego Towarzystwa 1163 roku, a zarazem jego założyciel dba o pielęgnowanie historii i poszanowanie dziedzictwa narodowego.

Lider Przedsiębiorczości: Jan Wołoch
Firma działa na rynku od 1990 roku. W bieżącym roku obchodzić będzie 25 – lecie powstania. Jej właściciel zaczynał od kiosku. Dziś prowadzi 3 hurtownie, 8 sklepów spożywczych, salę konferencyjno-bankietową oraz restaurację. Oddziały firmy funkcjonują w województwach: małopolskim, świętokrzyskim i śląskim. W przygotowaniu jest również sklep internetowy. Laureat nagrody jest osobą niezwykle przedsiębiorczą, nieustannie inwestującą w rozwój swojego przedsiębiorstwa, stawiając na jego innowacyjność i konkurencyjność. Korzystając z dotacji zewnętrznych w ciągu ostatnich 3 lat pozyskał łącznie 763 tys. zł. Były to m.in. środki z Programu „Leader” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Pracy. Nagrodzony efektywnie promuje Miechów nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Ofertę firmy prezentował w mieście partnerskim Miechowa -  Herve w Belgii. Firma Wołoch na trwale wpisuję się w panoramę rodzimych przedsiębiorstw, łączy elementy nowoczesnego zarządzania z tradycją i szacunkiem do regionalnego dziedzictwa. Właściciel firmy aktywnie uczestniczy w ważnych dla gminy wydarzeniach, promuje działalność kulturalną, sportową, artystyczną i charytatywną. Nagrodzony to osoba, która dostrzega potrzebę rozwoju ziemi miechowskiej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wspiera wiele działań, które z jednej strony zapewniają miejsca pracy w lokalnym środowisku, a z drugiej strony – służą promocji regionu.

Aktywna Organizacja: Miechowskie Stowarzyszenie SILVA RERUM
Stowarzyszenie istnieje od 10 lipca 2008 roku aktywnie działając na rzecz promocji ziemi miechowskiej, podnoszenia jakości życia jej mieszkańców, tworzenia więzi międzyludzkich oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Poprzez licznie realizowane projekty, członkowie stowarzyszenia wykorzystują potencjał miechowskich seniorów dla funkcjonowania lokalnej społeczności. W 2009 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Aktywny senior – organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, a w 2011 roku projekt pn. „Razem możemy więcej”, który był kontynuacją Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem realizowanych zadań było pobudzenie aktywności społecznej, wspieranie edukacji i kultury oraz promocji zdrowia na terenie naszej gminy. W 2011 roku Stowarzyszenie realizowało również projekt „Zmniejszenie ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Miechów” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w latach 2012-2013 projekt pn. „Klub Seniorów w Miechowie – jesteśmy, będziemy”, mający na celu pobudzenie aktywności fizycznej i umysłowej osób starszych oraz integrację międzypokoleniową z dziećmi i młodzieżą. Zadanie to dofinansowane zostało przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od 2009 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie na osiedlu XXX- lecia świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z terenu miasta Miechowa. Z inicjatywy Stowarzyszenia w grudniu 2013 powstała siłownia na otwartym powietrzu z której korzystać mogą wszyscy mieszkańcy Miechowa. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało fundusze europejskie z programu Leader.

Za olbrzymi wkład w odnowę miejscowych zabytków uhonorowany został również Pan Bronisław Nowak - miłośnik sztuki i darczyńca, który bezinteresownie wspomaga działania osób i instytucji dla budowania więzi społecznych i szerzenia patriotyzmu na terenie miasta Miechowa. W latach 2009-2011 Pan Bronisław Nowak jako osoba prywatna wyposażył Dom Pracy Twórczej im. S. Żechowskiego w neogotyckie oświetlenie i karnisze, przyczyniając się w ten sposób do nadania zabytkowemu obiektowi wysokiego standardu artystycznego, w latach 2011-2014 ofiarował stylowe żyrandole i meble, zabytkowe obrazy: portret Tadeusza Kościuszki, portret Adama Mickiewicza, grafiki, cykl mosiężnych orłów polskich oraz inne przedmioty historyczne z XIX wieku. W znaczący sposób przyczynił się do ożywienia działalności Dworku „Zacisze” i wzbogacił go jako turystyczną atrakcję Miechowa. W 2014 roku z inicjatywy i ofiarności Pana Bronisława Nowaka wmurowano tablicę epitafium dla Marszałka Józefa Piłsudskiego na gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, co ma ogromne znaczenie ze względu na historyczne wydarzenia związane z Miechowem i budowaniem patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia naszego miasta.  

Spotkanie noworoczne

Podziel się:


na górę