07 Piątek, 7 października 2022 Mirella, Marek, Sergiusz
Pogoda

Miechowskie Stowarzyszenie Gmina Jaksa ogłasza nabór wniosków

czwartek, 15 września 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków oprzyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  

Nabór Nr 3/2022

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej - 2 szt. 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  82 469,20 € / 329 876,80 zł./ Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).

Nabór Nr 4/2022

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru. Wskaźnik produktu- W 2.1.4.Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych - 2 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 23 733,28 € /94 933,12 zł./. Wsparcie udzielane jest
w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%). 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od 03.10.2022 do 19. 10. 2022 do godz. 17.00. 

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Do pobrania:

Podziel się:


na górę